1. 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot) zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta przewiduje, co następuje: Konsument przy zakupie przez Internet ma prawo w przeciągu 14 dni odstąpić od umowy. Prawo to dotyczy konsumenta, czyli osoby fizycznej nie prowadzącej dzielności gospodarczej, która nie wykorzystała towaru do prowadzenia tej działalności.

  2. 2. Zwrotu towaru dokonuje się na podstawie dowodu zakupu. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania. Towar należy odesłać z dopiskiem "ZWROT" na adres:

    Bunthouse Joanna Jendraszek
    ul. Szydłowska 34, 60-651 Poznań

  3. 3. Koszt przesyłki związanej ze zwrotem ponosi nadawca. Zwroty wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

  4. 4. W przypadku całkowitego zwrotu zamówienia zwrot pieniędzy obejmuje wartość odesłanego towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki (znajdującymi się na paragonie). W przypadku częściowego zwrotu przesłana kwota nie będzie uwzględniać kosztów przesyłki.

  5. 5. Zwrot środków pieniężnych za zwracany towar zostanie dokonany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta. Zwrot dotyczy kosztów produktu(ów) wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego). Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

FORMULARZ ZWROTU POBIERZ