1. W przypadku reklamacji należy czytelnie wypełnić i wysłać na adres sklepu (wraz z reklamowanym towarem) formularz reklamacyjny.

2. Wraz z reklamowanym produktem należy przesłać dowód zakupu. Reklamowany towar należy pozbawić wszelkich zabrudzeń.

3. Reklamacje wysłane za pobraniem nie będą rozpatrywane i odbierane.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

FORMULARZ REKLAMACJI POBIERZ